Formulari

Formular za prijavu – Foto konkurs

*Vaše Ime i Prezime:

*Datum rođenja:

*Grad:

*Vaš E-mail:

*Kontakt telefon:

*Naziv foto-priče:

*Foto-priča(doc,docx):

*Fotografija 1 (JPEG, 300DPI):

*Fotografija 2 (JPEG, 300DPI):

*Fotografija 3 (JPEG, 300DPI):

Fotografija 4 (JPEG, 300DPI):

Fotografija 5 (JPEG, 300DPI):

Fotografija 6 (JPEG, 300DPI):

Fotografija 7 (JPEG, 300DPI):

Fotografija 8 (JPEG, 300DPI):

Izjavljujem da su fotografije proizvod moje individualne tvorevine, to jest, da sam ja isključivi stvaralac fotografije, koju ovim putem dostavljam Jedinstvenoj organizaciji mladih (JOM) Jelah za potrebe učešća na foto konkursu ''Suživot i kulturna međuzavisnost'' u sklopu XIII Rastok Fest-a.

Armin

June 30th, 2014