NAJAVA XII RASTOK FEST 2014

Rastok Fest je projekat Jedinstvene organizacije mladih (JOM) iz Jelaha u oblasti kulture i društvenog aktivizma mladih koji se već 11 godina unazad uspješno realizuje i koji okuplja mlade ljude različitih društvenih i kreativnih profila.

Cilj Rastok Fest projekta je promocija mladih neafirmisanih bendova, umjetnika i omladinskih lidera/aktivista kroz kreiranje neovisnog društvenog i kulturnog prostora otvorenog i dopadljivog za sve mlade ljude sa područja Bosne i Hercegovine, Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope.

Rastok Fest projekat omogućava mladim ljudima da postanu agenti kulturnih promjena i promotori demokratskih procesa, mira, tolerancije, volonterizma, kulturnih različitosti i razumijevanja, neformalnog obrazovanja i ljudskih prava.

Rastok Fest projekat daje aktivan doprinos sveukupnom društveno – ekonomskom razvoju lokalne zajednice, Općine Tešanj i regije, zadovoljenju kulturnih potreba mladih ljudi, aktivnom uključivanju mladih ljudi u stvaranje različitih kulturnih sadržaja, zatim afirmaciji mladih neafrimisanih bendova, umjetnika i omladinskih lidera/ki, razvoju i jačanju socijalne interakcije i kohezije među mladima kao i stvaranju prilika za povremeno zapošljavanje mladih ljudi.

Ove, kao i 11 godina unazad Jedinstvena organizacija mladih (JOM) Jelah će, u periodu od 27. juna do 27. septembra 2014. godine, organizovati XII po redu, Rastok Fest koji će obuhvatati niz sadržaja i  aktivnosti u različitim vremenskim intervalima i to:

 

RASTOK UMJETNOST

–      Igrobus za djecu (15.08.)
–      Veče poezije (17.08.)
–      Radionica umjetničke grnčarije za djecu sa posebnim potrebama (17.08.)
–      Graffiti session (15.08.)
–      Rastok foto konkurs ”Naš most je muzika i dijalog bez granica” (10. – 31.07. konkurs, 09.08. izložba)

 

RASTOK EDUKACIJA

–      Omladinska razmjena BiH – Srbija (august/septembar)
–      Radionica ”Kulturna različitost i međukulturno razumijevanje” (09.08.)
–      Trening ”Planiranje i upravljanje kulturnim projektima i aktivnostima” (05.08.)
–      Radionica za neafirmisane bendove ”Menadžment benda” (16.08.)

 

RASTOK MUZIČKE VEČERI

–      Rastok Promo Muzička večer (02.08.)
–      Rastok Fest Muzička večer (16.08.)

XII Rastok Fest će se realizirati u saradnji i partnerstvu sa:

–          Centar za održivi razvoj (COR) Tešanj
–          PJU Dječiji vrtić ”Blizanci” Jelah
–          Univerzalna škola sporta (UŠS) Jelah
–          Javna ustanova Muzej Tešanj
–          Udruženje roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama (URDOPP) Tešanj
–          Naša Stvar Teslić
–          ToPeeR Doboj
–          PRONI Brčko
–          Alter Art Travnik
–          Sportski savez Kantona Sarajevo

Donatori i sponzori XII Rastok Fest projekta će biti:

–          Američka ambasada u BiH
–          Ministarstvo vanjskih poslova BiH
–          Općina Tešanj
–          Mjesna zajednica Jelah
–          Turistička zajednica Zeničko – dobojskog kantona
–          Schuler Helfen Leben (SHL) Sarajevo, (MAB program)
–          Privatni sektor

U periodu od 27. juna do 27. jula će trajati medijska kampanja u toku koje se svi zainteresovani za učešće u gore navedenim i planiranim aktivnostima i sadržajima, putem pojedinačnih javnih poziva, mogu prijaviti i dobiti priliku da postanu dio Rastok Fest projekta.

U periodu od 02. augusta do 27. septembra će trajati medijska kampanja vezana za najavu i promociju gore navedenih i planiranih aktivnosti i sadržaja u okviru XII Rastok Fest projekta, kao i sama realizacija istih, a koja započinje organizacijom Rastok Promo Muzičke večeri.

Napomena: Tačne lokacije i vremenski termini realizacije svake pojedinačne aktivnosti i sadržaja u sklopu XII Rastok Fest-a će se naknadno utvrditi i hronološki promovisati.

Pratite nas, uskoro više info.

Naš most je muzika i dijalog bez granica…