Novosti

Najava XIII Rastok Fest 2015

Najava XIII Rastok Fest 2015

Rastok Fest (RF) je muzički festival koji organizuje Jedinstvena organizacija mladih (JOM) iz Jelaha i bavi se pitanjima kulture i društvenog aktivizma mladih. RF se već 12 godina unazad uspješno organizuje i okuplja prije svega ljubitelje dobre muzike različitih žanrova ali i različite umjetnike i omladinske lidere/aktiviste iz cijele Bosne i Hercegovine i Balkana. 

RF je kreiran s ciljem promocije mladih neafirmisanih bendova, umjetnika i omladinskih lidera/aktivista kroz kreiranje neovisnog društvenog i kulturnog prostora otvorenog i dopadljivog za sve mlade ljude. 

RF omogućava mladim ljudima da postanu agenti kulturnih promjena i promotori demokratskih procesa, mira, tolerancije, volonterizma, kulturnih različitosti i razumijevanja, neformalnog obrazovanja i ljudskih prava. 

RF daje aktivan doprinos u izgradnji mira i tolerancije te razvoju društvenog, ekonomskog, kulturnog i turističkog kapitala općine Tešanj i regiona. 

RF također daje aktivan doprinos zadovoljavanju kulturnih potreba mladih ljudi, aktivnom uključivanju mladih ljudi u stvaranje različitih kulturnih sadržaja, zatim afirmaciji mladih neafirmisanih bendova, umjetnika i omladinskih lidera/ki, razvoju i jačanju socijalne interakcije i kohezije među mladima kao i stvaranju prilika za povremeno zapošljavanje mladih ljudi.

Kao i 12 godina unazad Jedinstvena organizacija mladih (JOM) Jelah će i ove godine organizovati XIII po redu, RF koji će se održati 07. i 08. augusta 2015. godine. Organizatori će naknadno utvrditi i informisati javnost o tačnoj lokaciji održavanja ovogodišnjeg XIII RF. 

15. marta 2015. godine JOM Jelah će objaviti javni poziv za prijave neafirmisanih bendova za učešće na ovogodišnjem XIII RF koji će biti otvoren do 01. maja 2015. godine. Nakon zatvaranja javnog poziva, odnosno do 10. maja 2015. godine, RF komisija za selekciju bendova će, od ukupnog broja prijavljenih, izabrati 20 bendova koji će putem online ankete ići na glasanje javnosti. Online glasanje će trajati do 24. maja 2015. godine, nakon čega će se do 01. juna utvrditi i objaviti konačna lista bendova koji će nastupati na ovogodišnjem XIII RF.

 Ovogodišnji XIII RF će osim muzičkog dijela obuhvatati i niz dnevnih aktivnosti i to: 

 • Konkurs za najbolju Rastok pjesmu na temu ”Nebo je dovoljno veliko da nas sve jednako zagrli” (plus Večer poezije),
 • Grafiti radionica ”Rastok vremeplov” (na otvorenom),
 • Rastok foto konkurs ”Suživot i kulturna međuzavisnost” (plus Izložba fotografija),
 • Trodnevni kamp video aktivizma ”Uloga muzike u ljudskoj kulturi”,
 • Jednodnevni trening ”Organizacija kulturnih događaja (festivala), od ideje do realizacije”,
 • Jednodnevni trening ”Projektni menadžment u kulturnom sektoru”. 

Za sve navedene dnevne aktivnosti direktni učesnici će biti izabrani isključivo putem javnih poziva koji će se objaviti u narednom periodu a koji će sadržavati detaljnije informacije i uslove učešća. 

Osim već pomenutih dnevnih aktivnosti u okviru XIII RF, JOM Jelah će organizovati još nekoliko dnevnih aktivnosti za koje očekujemo podršku a više o svemu ćemo Vas informirati u periodu koji slijedi. 

Za sve direktne učesnike/ce ovogodišnjeg XIII RF će biti obezbijeđeni putni troškovi, smještaj (RASTOK KAMP), hrana i osvježenje. 

XIII RF će se ove godine realizirati u saradnji sa:

 • Centar za održivi razvoj (COR) Tešanj,
 • Putuj X Jelah,
 • Savjet Mladih Srebrenice,
 • NVO ToPeeR Doboj,
 • Darko Saračević Travnik,
 • NVO Opera Circus, UK (The Complete Freedom of Truth project),
 • Univerzitet u Mančesteru, UK (In Place Of War ‘IPOW’ program). 

Trenutni donatori i sponzori XIII RF su:

 • Američka ambasada u BiH,
 • Općina Tešanj,
 • Mjesna zajednica Jelah. 

Naš most je muzika i dijalog bez granica…

Armin

March 9th, 2015

Komentari su zatvoreni.