Jedinstvena organizacija mladih

LogoJedinstvena organizacija mladih je nevladina, vanstranačka, neprofitna i multinacionalna organizacija društveno odgovornih svjesnih mladih ljudi i ostalih građana, koja radi na organizovanju edukativno, kulturnih, sportskih i informacionih sadržaja, te u saradnji i partnerstvu sa svim sektorima društva izgrađuje vlastite kapacitete, jača lokalnu i širu zajednicu.

Vizija organizacije:
“Ostvarivanje socijalne jednakosti i pravde građana u ruralnim i urbanim sredinama na lokalnom i regionalnom nivou.”

Misija organizacije:
“Izgradnja kapaciteta kroz kreiranje i jačanje partnerskih odnosa i mrežne saradnje unutar i između osnovnih sektora društva.”

Osnovana je 2002. godine. Trenutno broji oko 50 članova svih nacionalnosti. Članovi JOM-a su realizovali preko 20 projekata u više sektora društvenog života i različitog sadržaja ( muzičkog, kulturnog, sportskog, informacionog, ekološkog, humanog, edukativnog, i dr ). Svi ovi projekti su realizovani s ciljem unaprijeđenja kvalitete življenja i razvijanja urbanijeg načina razmišljanja kod mladih ljudi i ostalog stanovništva na lokalnom nivou.

Primarni programski ciljevi organizacije:

– izgradnja kapaciteta kroz organizovanje edukativnih radionica i drugih vidova neformalnog obrazovanja;
– animiranje i stvaranje navike kod građana da aktivno učestvuju u svim sferama života i rada zajednice u kojoj žive;
– socijalna integracija građana unutar i između osnovnih sektora društva kao vid smanjenja nacionalne i regionalne i sektoralne polarizacije;
– promovisanje tolerancije, mira, humanih odnosa, opštih ljudskih prava i sloboda, integracije;
– multikulturalnosti i ideje izgradnje povjerenja i kvaliteta zajedničkog življenja;
– zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja mladih u društvu kao i za uzdizanje ekološke svijesti pojedinca i društva;

– kreiranje i razvoj radionica i malih preduzeća na bazi privredno – društvenih djelatnosti.

Rukovodstvo:
Armin Maglić – Izvršni direktor

Edin Hasaničević – Predsjednik Upravnog odbora
Emir Mešinović – Član Upravnog odobra
Anid Hrvić – Član Upravnog odobra
Alen Glavaš – Član Upravnog odobra
Dijana Topalović – Članica Upravnog odobra
Senida Subašić – Članica Upravnog odobra
Eugen Jeleč – Član Upravnog odobra

Email: jom_jelah@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Jedinstvena.organizacija.mladih