Partneri

XIII Rastok Fest će se ove godine realizirati u saradnji sa sljedećim partnerima i saradnicima: