Formulari

Prijava na kamp

Ime i prezime ljudi koji će boraviti u kampu:
1.
2.
3.
4.

Datum rođenja:
1.
2.
3.
4.

Adresa:
1.
2.
3.
4.

E-mail:
1.
2.
3.
4.

Kontakt telefon:
1.
2.
3.
4.

Izaberite mjesto u Rastok kampu:
 Šator organizatora (max. 2 osobe) Vlastiti šator (max.4 osobe)

Napomena:

Prijaviti se mogu min 2 osobe, a max 4 osobe za jedno kamp mjesto/šator.

STROGO JE ZABRANJENO, paljenje otvorene vatre na mjestima koja nisu za to predviđena, zatim unošenje lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava, vatrenog oružja, unošenje i upotreba opojnih sredstava i dovođenje životinja! U protivnom ćete biti automatski udaljeni iz Rastok kampa!

Organizator ne preuzima odgovornost za nestale ili oštećene stvari kampera, te za nesreće ili povrede koje nastanu ličnom nepažnjom kampera, s toga čuvajte svoju i tuđu imovinu i pazite na sebe i jedni na druge!

Armin

June 28th, 2015