Rastok Fest

rastok

Rastok Fest (RF) je muzički festival koji organizuje Jedinstvena organizacija mladih (JOM) iz Jelaha i bavi se pitanjima kulture i društvenog aktivizma mladih. RF se već 12 godina unazad uspješno organizuje i okuplja prije svega ljubitelje dobre muzike različitih žanrova ali i različite umjetnike i omladinske lidere/aktiviste iz cijele Bosne i Hercegovine i Balkana. 

RF je kreiran s ciljem promocije mladih neafirmisanih bendova, umjetnika i omladinskih lidera/aktivista kroz kreiranje neovisnog društvenog i kulturnog prostora otvorenog i dopadljivog za sve mlade ljude. 

RF omogućava mladim ljudima da postanu agenti kulturnih promjena i promotori demokratskih procesa, mira, tolerancije, volonterizma, kulturnih različitosti i razumijevanja, neformalnog obrazovanja i ljudskih prava. 

RF daje aktivan doprinos u izgradnji mira i tolerancije te razvoju društvenog, ekonomskog, kulturnog i turističkog kapitala općine Tešanj i regiona. 

RF također daje aktivan doprinos zadovoljavanju kulturnih potreba mladih ljudi, aktivnom uključivanju mladih ljudi u stvaranje različitih kulturnih sadržaja, zatim afirmaciji mladih neafirmisanih bendova, umjetnika i omladinskih lidera/ki, razvoju i jačanju socijalne interakcije i kohezije među mladima kao i stvaranju prilika za povremeno zapošljavanje mladih ljudi.